POZIV MJESNIM ZAJEDNICAMA

POZIV MJESNIM ZAJEDNICA OPĆINE GRUDE, POSUŠJE, ČAPLJINA, LIVNO, TOMISLAVGRAD I DRVAR
 
Centar za građansku suradnju Livno u sklopu projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“, poziva mjesne zajednice općine Grude, Posušje, Čapljina, Livno, Tomislavgrad i Drvar da popune Aplikaciju, putem koje će omogućiti nabavku oglasnih ploča za mjesne zajednice. 
Cilj nabavke i postavljanja oglasnih ploča je da omogući mjesnim zajednicama kvalitetniju komunikaciju sa stanovništvom. Prije poziva, organizirane su bile obuke za predsjednike mjesnih zajednica 6 općina, kojima je bio cilj da se pospješi način komuniciranja sa stanovništvom, općinama ali i samim medijima, s ciljem prezentiranja aktualne problematike ali i uspjeha mjesnih zajednica. 
 
Poziv je otvoren do 08. prosinca 2017. godine, a Aplikacije se mogu dostaviti poštom na adresu:
 
Centar za građansku suradnju Livno
Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina

OTVORENI JAVNI POZIV

CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU LIVNO 
za potrebe projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“ koji se provodi u okviru regionalnog projekta ACCTIONSEE, objavljuje:
 
 
OTVORENI JAVNI POZIV
za nabavku vanjskih oglasnih ploča za potrebe mjesnih zajednica
 
1. PREDMET PONUDE
 
Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku vanjskih samostojećih oglasnih ploča za 22 mjesne zajednice u općinama Livno,  Tomislavgrad, Drvar, Posušje, Grude i Čapljina.    
 
 
2. PRAVO SUDJELOVANJA
 
Pravo sudjelovanje na javnom pozivu imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom.
 
 
3. SPECIFIKACIJA
 
Navedene oglasne table mogu biti metalne, drvene, plastične ili kombinacija istih materijala te zadovoljiti sve standarde kvalitete. Ukoliko ponuđači mogu ponuditi više vrsta oglasnih ploča, za svaku vrstu trebaju uraditi odvojenu ponudu.  Ponuđači svoje ponude trebaju dostaviti pojedinačno za:
 
Oglasne vanjske ploče (samostojeće) - metalne, drvene, plastične ili kombinirano 
Dimenzije: 128 x 108 x 250 cm, PVC panel 25 mm, čelični stupovi (ili slično) 22
 
 
4. SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda treba sadržavati:
a) Naziv ponuđača s točnom adresom, identifikacijski porezni broj i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora
b) Ukupnu cijenu sa dostavom, sa PDV-om izraženu u konvertibilnim markama,
c) Servisiranje nakon isporuke – garancijski rok,
d) Uvjeti i način plaćanja,
e) Opciju ponude (period važenja ponude) i rok isporuke,
f) Izjavu ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštenog predstavnika ponuđača
g) Ostale povoljnosti ponude.
 
 
5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
 
Ponudu obrađenu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom ponuđač je obvezan dostaviti do 15.11.2017. do 16:00 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj koverti. Ponude koje iz bilo kojeg razloga zakasne neće biti razmatrane. Prijave putem e-mail adrese će se smatrati važećim uz obavezno dostavljanje zatvorene koverte. Ovakve prijave će se smatrati važećim samo ukoliko je koverta poslana do 15.11.2017. godine.
 
Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti za koji javni poziv podnosi ponudu sa naznakom „NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“ na poleđini koverte ponuđač je dužan naznačiti: naziv i adresu ponuđača i broj telefona. 
 
Ponude dostaviti na adresu:
Centar za građansku suradnju 
G. Jurkića 8a (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina
 
Kontakt osoba: Zulka Baljak
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tel: 034 202 770

MOSTAR - JAVNI SASTANAK

SINDIKAT, KOLEKTIVNA SNAGA RADNIKA

Što je sindikat? Koja je uloga, važnost i funkcija sindikata? Zašto je važno biti član sindikata? Kako pokrenuti i osnovati sindikat? Može li se zabraniti članstvo u sindikatu? Kako se učlaniti u sindikat i biti aktivan član? Što su sindikati postigli i što mogu postići za radnike i koje su obveze člana sindikata?
 
 
Na ova i slična pitanja, možete dobiti odgovor, sutra, na sastanku, na koji pozivamo sve postojeće sindikate, radnike, građane i medije u hotelu "Bristol", u Mostaru, s početkom u 11:00 sati.
 
Sve dodatne informacije o Koaliciji sindikata i NVO, možete pronaći na službenoj web stranici www.koalicijasindikata.ba ili na službenoj Facebook stranici

 

MLADI IZ LIVANJSKIH SREDNJIH ŠKOLA REKLI NE! NASILJU

„Budi muško klub“ (BMK) iz Livna, koji broji 11 članova, 8 muškaraca i 3 djevojke, koji pohađaju SSS „Silvije Strahimir Kranjčević“, počeli su s realizacijom aktivnosti, s ciljem educiranja vršnjaka o prevenciji nasilja nad ženama i u obitelji. Prije samih aktivnosti, uslijedile su prezentacije, koje su održane u 3 razreda. 
 
Osim aktivnosti, koje će provoditi djevojke i mladići, kreirali su pravilnik, kampanju, humanitarnu akciju i daljnje korake u educiranju i informiranju vršnjaka, što je to nasilje, na koji način ga prepoznati, suprostaviti mu se, te na koji način ne etiketirati i vršiti diksriminaciju nad vršnjacima. 
 
U sklopu BMK, predviđeni su motivacijski sastanci, sportska natjecanja i druženja, te edukacije u montiranju video clipova, izradi fotografija i korištenju na ispravan način društvenih mreža, koje u današnje vrijeme su prepune nasilja nad vršnjacima, ženama i u obitelji. Također, najaktivniji članovi BMK iz Livna će posjetiti ljetni kamp za mlade u Sutjesci, te će na taj način sudjelovati u razmjeni iskustava s vršnjacima u borbi protiv nasilja nad vršnjacima, ženama i u obitelji.
 
Svi zainteresirani, mladići i djevojke, mogu također postati dio Budi muško kluba, a sve dodatne informacije se mogu pronaći na službenoj Facebook stranici, Instagramu ili u prostorijama Centra za građansku suradnju. 
 
Sve aktivnosti se realiziraju u sklopu projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“, koji financira UN Women, a provodi Centra za građansku suradnju sa Snagom Mladih / Youth Power Mostar i Asocijacijom XY.

Više članaka...

Stranica 2 od 20

2

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 45 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login