U partnerstvu s Općinskom upravom i Ministarstvom zaštite okoliša županije Hercegbosanske, CGS Livno je inicirao i proveo proces izrade i usvajanja LEAPa "Lokalni ekološki akcijski plan za općinu Livno". LEAP je dokument koji sadrži procjenu i pregled trenutnog stanja okoliša u općini Livno, te planove i definirane akcije za rješavanje prioritetnih problema. Dokument predstavlja plan koji će poslužiti kao temelj za provedbu zaštite okoliša u općini Livno.

 

 

 

Projekt je proveden u sklopu SECTOR programa Regionalnog centra za okoliš za Srednju i Istočnu Europu (REC). Program je financirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). LEAP OPĆINE LIVNO  možete preuzeti ovdje ili na službenoj stranici općine Livno www.livno.ba u sekciji dokumenti.

 

 

 

News - Novosti

Site Login