Na inicijativu građana, koji svakodnevno dolaze u naš ured jer su nezadovoljni komunalnim uslugama i mnogobrojnim divljim deponijima, pokrenuli smo projekt "Kampanja za poboljšanje komunalnih usluga u Kantonu 10".

 

                               

 

                    Fotografije akcije organizirane u Bosanskom Grahovu                          

Kampanja za poboljšanje komunalnih usluga u Kantonu 10 je dvogodišnji projekt (realiziran u 2007. i 2008.) usmjeren na rješavanje problema upravljanja otpadom u šest općina angažiranjem općinske administracije, javnih komunalnih tvrtki, mjesnih zajednica i građana u zajedničkom nastojanju da se osigura redovito i temeljito čišćenje i održavanje cesta, parkova i rekreacijskih prostora. Aktivnosti su uključivale identificiranje i čišćenje ilegalnih deponija smeća u svih šest gradova u kantonu 10, u kojima su sudjelovali predstavnici mjesnih zajednica, volonteri, komunalne tvrtke i općinski dužnosnici. Svi su jednako bili uključeni u provedbu koordiniranih akcija po općinama.

Nakon čišćenja u nastojanju da se spriječi nastajanje novih divljih deponija, putem organiziranih radio emisija na lokalnim radio postajama, pokrenuli smo rasprave o negativnom utjecaju otpada na okoliš i potencijalnim zdravstvenim rizicima uzrokovanim postojanjem divljih deponija. Istovremeno s provedbom medijske kampanje pokrenuli smo inicijativu za postavljanje oglasnih ploča, distribuirali smo plakate i letke, te osigurali postavljanje dodatnih kontejnera i spremnika za smeće na lociranim kritičnim mjestima.

2007./2008. godine projekt je proveden u sklopu SECTOR programa Regionalnog centra za okoliš za Srednju i Istočnu Europu (REC). Program je financirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA).

 

 

 

News - Novosti

Site Login