Razvijamo i provodimo projekte koji se temelje na poticanju građanskog aktivizma kao ključni faktor za razvoj našeg društva i unaprijeđenje životnog standarda. Aktivnostima pokrivamo deset općina u Kantonima 8 i 10 (ŽZH i HBŽ) te surađujemo s vladinim i nevladinim sektorima iz ostalih dijelova BiH.

 

 

 

 

 

 

 

Trenutno provodimo projekte koji se bave:
- povećanjem participacije građana u procesima donošenju odluka na lokalnoj razini
- lobiranjem za bolju zakonsku zaštitu radničkih prava kroz umrežavanje sindikata i nevladinih organizacija
- edukacijom mladih o reproduktivnom zdravlju i HIV/AIDS
- usvajanjem Lokalnog ekološkog akcijskog plana
- jačanjem nevladinog sektora kroz našu ulogu kao resursni centar

Od 1996. implementirali smo projekte iz slijedećih područja:
- Ljudska prava i demokracija
- Lokalna samouprava i mjesne zajednice
- Radnička prava i uloga sindikata
- Ravnopravnost spolova
- Jačanje nevladinog sektora
- Ekologija i zaštita okoliša
- Održivi povratak
- Edukacija novinara i jačanje medija
- Edukacija mladih

 Pomoć povratnicima u nabavki stokeZaštita okoliša: saniranje divljih deponija

 

News - Novosti

Site Login