Posjećujemo već formirane mjesne zajednice i one koje će tek biti registrirane u deset ciljanih općina (gradovi i sela) u Kantonima 8 i 10 kako bi kroz osobne kontakte prikupili prijedloge, žalbe i ideje stanovnika vezane za aktivnosti i osnivanje mjesnih zajednica. Ovime smo dobili jasnu sliku o razini znanja među građanima u 150-ak potencijalnih MZ-a o njihovim pravima te obavezama lokalnih vlasti, o prioritetima i najvažnijim potrebama u zajednicama. Potaknuli smo građane da se obraćaju lokalnim vlastima s problemima i prijedlozima i u tu svrhu podijelili informacije i tiskane materijale sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi te popise sastava općinskih vijeća i službi te njihove kontakt informacije. Potaknuli smo, također, volonterizam u lokalnoj zajednici kao važnu komponentu za uspješnu izradu i provedbu projekata.

Tijekom obilaska mjesnih zajednica prikupljamo profile (osobne karte) svih mjesnih zajednica. Profili sadrže sve podatke o MZ: broj domaćinstava, broj stanovnika, naseljena mjesta, udruge i sportska društva na području MZ, ID broj, broj žiro računa, podatke o vodstvu MZ, prostor za rad i sastanke, problemi vezani za infrastrukturu – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni; prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposlenost, ekonomski razvoj (posebno ruralni), projekti realizirani u zadnje tri godine, planovi MZ za naredni period, trenutni problemi i potrebe u MZ. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za općinu u cijelosti te za moguće prikupljanje sredstava za rješavanje pojedinačnih problema (donatori, dijaspora, pojedinci, javna i privatna poduzeća). Općine će postaviti prikupljene profile/osobne karte mjesnih zajednica sa slikama na službenim WEB stranicama (Primjer: WEB općine Posušje http://www.posusje.net/statika.asp?Statika=MZ) gdje je ova aktivnost dovršena).

Nadgledali smo, također, uporabu opreme kojom smo u proteklim godinama opremili urede MZ: sastali smo se s predstavnicima MZ da saznamo kako koriste opremu, koliko im je pomogla u poboljšanju rada i izradi boljih prijedloga projekata za Općinska vijeća (i druge donatore) te da li je ostvarena bolja komunikacija s lokalnim vlastima

Održali smo niz sastanaka s predstavnicima općinskih vijeća i administracije: upoznali smo ih s napretkom i preprekama u formiranju MZ, o važnosti suradnje s građanima kako bi pružili bolje usluge zajednici te o planovima za uspostavu mreže MZ. Potaknuli smo Općinska vijeća da razmotre mogućnost financiranja profesionalnog koordinatora za suradnju s MZ, način koji je uspio unaprijediti suradnju između vlasti i mjesnih zajednica u drugim dijelovima zemlje.

Pročitajte Prijedloge i preporuke općinama te Zaključke sa skupova i terenskoga rada.

Istraživanje

Tijekom terenskog rada u protekle tri godine, proveli smo tri istraživanja u Kantonima 8 i 10 anketiranjem oko 3.000 građana metodom slučajnog uzorka, kako bismo mogli točno procijeniti slijedeće: što građani znaju o mjesnim zajednicama, djelokrugu rada i relevantnoj legislativi o lokalnoj samoupravi, o procedurama i postupku odlučivanja u njihovoj općini, o rukovođenju MZ, o metodama komunikacije, o organizaciji slobodnih, nestranačkih izbora za legalne predstavnike MZ, o načinima suradnje s lokalnim vlastima, njihova procjena životnog standarda, projekte koje bi mjesne zajednice htjele pokrenuti, itd. Ovo je istraživanje pružilo jedan pregled razine zadovoljstva građana životom u njihovoj zajednici, radom lokalne uprave, te o prioritetnim potrebama i problemima.

Istraživanjem smo identificirali vještine potrebne predstavnicima MZ kako bi uspješnije predstavljali svoje interese (koje smo koristili u izradi treninga za predstavnike MZ), razina suradnje, dostupnosti i sluha općinskih uprava za potrebe njihovih građana, postojeće načine i mehanizme komuniciranja između građana i lokalnih vlasti, itd. Analize istraživanja smo izradili pojedinačno za svaku općinu te skupne analize za svaki kanton. Istaknuli smo sličnosti i odstupanja između pojedinih općina, pojedinih općina od kantonalnog prosjeka te između dva kantona.

News - Novosti

Site Login