Svake godine, skupa s predstavnicima općinskih vlasti odabiremo najaktivnije mjesne zajednice, iz drugačijih općina te uključujući urbane i ruralne MZ. Procjena i odabir se vrši na osnovu informacija i podataka prikupljenih tijekom terenskog rada i istraživanja od samih građana, nevladinih organizacija i općinskih predstavnika. Odabrane MZ opremamo namještajem i uredsku opremom kako bismo omogućili njihov rad u normalnim, profesionalnim uvjetima (telefon/faks, računalo s odgovarajućim softverom, printer, stolovi, police i stolice).

Kako bi kvalificirale za dodjelu opreme, mjesne zajednice moraju zadovoljiti preduvjet da njihovi stanovnici (skupa s lokalnim vlastima i/ili s drugim donatorima) moraju obnoviti i pripremiti prostore za urede kojima su se služili prije rata ili alternativni ured koji su odabrali. To uključuje potrebne građevinske radove, preinake, renoviranje i unutarnje uređenje, kako bi ured bio siguran i spreman za korištenje.

Opremanje ureda mjesnih zajednica u Livnu i Kupresu

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvjeti za odabir su transparentni; podijele se svim postojećim i potencijalnim MZ te s općinama, a nakon odabira i opremanja javno se istaknu odabrani MZ te se o tome govori na radio emisijama, sastancima i tijekom provedbe ostalih projektnih aktivnosti. Odluku donesemo skupa s općinskim predstavnicima. Ugovor o opremanju se potpisuje izravno s registriranom MZ i općinom.

Uvjeti za dodjelu opreme su slijedeći:

Kandidati moraju:
- biti aktivna MZ (pokazatelj: broj i vrsta provedenih projekata u posljednje tri godine)
- pripremiti ured (razina učešća stanovnika MZ, ostvarena suradnja s općinom i/ili privatnim sektorom)

Prednost će imati:
- MZ sa stanovnicima povratnicima (koji inače žive u teškim životnim uvjetima bez osnovne infrastrukture),
- MZ s većom razinom sudjelovanja žena u njihovu radu i odlučivanju (do sada smo zabilježili zanemariv nivo participacije žena: samo jedna MZ ima ženu u savjetu a vrlo mali broj žena sudjeluje u odlukama MZ),
- MZ s etnički miješanim stanovništvom (gdje MZ odražava uspješno pomirenje i dobru suradnju stanovnika),
- MZ koje skrbe za ugroženije skupine stanovnika (MZ s većim brojem invalida i/ili drugih skupina s posebnim potrebama, sa starijim i nemoćnim stanovnicima, sa samohranim majkama i udovicama),
- MZ s nižim životnim standardom (MZ bez osnovne infrastrukture, struje, vode, ceste, itd).

Prije početka implementacije ovoga projekta niti jedna MZ u oba kantona nije imala ured niti opremu za rad. U ranijim fazama projekta opremili smo ukupno 20 MZ u oba kantona.

News - Novosti

Site Login