Od 2007. svake godine organiziramo po jedan trening za predstavnike mjesnih zajednica i lokalnih uprava u svakoj od deset općina u Kantonima 8 i 10. Do sada je oko 200 pedstavnika MZ i lokalnih uprava sudjelovala na treninzima. Obuka je fokusirana na poboljšanju kvalitete kadrova MZ kako bi im pružili znanje i vještine s kojima mogu uspješnije voditi i predstavljati svoje zajednice i prioritete kod lokalnih vlasti.

Teme za svaki trening se posebno biraju nakon provedenog istraživanja u MZ i analize mišljenja građana tih MZ o potrebnim vještinama za njihova vodstva, kako bi se trening usredotočio na one najpotrebnije vještine.

Treninzi u Tomislavgradu i Posusju

 

 

 

 

 

 

 

 

Treninzi okvirno obuhvaćaju slijedeće teme:

-  Rukovođenje mjesnim zajednicama, vještine dobrog menadžmenta
-  Izrada strategije i akcijskog plana
-  Važnost komunikacije: metode i efekti
-  Odnosi s javnošću (usmena i pismena prezentacija u medijima: priopćenja za javnost, pisanje govora, mediji i marketing)
-  Problem-solving: istraživanje, prikupljanje i prezentacija informacija
-  Umrežavanje/koaliranje
-  Lobiranje i prezentacija
-  Suradnja i komunikacija između građana i vlasti
-  Razvoj i pisanje projekata
-  Prikupljanje sredstava (fund raising)

Treneri su domaći stručnjaci s fakulteta, iz državnih institucija, NVO ili privatnog sektora.

News - Novosti

Site Login