Od 1996. god. Centar za građansku suradnju Livno provodi projekte koje promoviraju građanski aktivizam, poštovanje ljudskih prava i izgradnju lokalne demokracije. Kao organizacija u kojoj žene čine većinu zaposlenih i koja djeluje u društvu gdje patrijarhalne tradicije i stereotipi još uvijek vladaju na svim razinama društva, oduvijek smo svjesni važnosti uključivanja žena u sve aktivnosti naših projekata, tijekom istraživanja i izrade projektne ideje te kroz sve faze implementacije i evaluacije.

Zakona o ravnopravnosti spolova je usvojen 2003. godine a njime su uspostavljene BH Agencija za ravnopravnosti spolova te entitetske Gender centre i Komisije za ravnopravnost spolova na kantonalnim i općinskim razinama.

Nažalost, razina učešća žena u vladinim i nevladinim sektorima još uvijek je vrlo niska. Nerazmjerno niski broj žena sudjeluje na razinama vlasti gdje se donose odluke. Solidan broj žena je angažirana uglavnom u nižim administrativnim djelatnostima u svih šest općina u Hercegbosanskoj županiji/Kantonu 10. Ali kada pogledamo broj žena u općinskim vijećima tu su u znatno lošijem položaju odnosno sudjeluju u prosjeku s dvije do pet vijećnica. Od čelnih pozicija u svih šest općina samo su dvije žene: jedna predsjednica općinskog vijeća i jedna načelnica općine. Na županijskoj/kantonalnoj razini nakon izbora 2006. god. imamo porazne podatke. U Skupštini imamo tek 8% a u Vladi 11% žena odnosno rangiramo kao 9. odnosno 10. od ukupno 10 kantona po učešću žena.

Kroz sve naše projekte aktivno radimo na uključenju žena te potičemo žene da sudjeluju u donošenju odluka na lokalnoj razini.

News - Novosti

Site Login